Voorwaarden publiceren afstotingen door overige instellingen

Basisvoorwaarden
Voor de plaatsing van afstotingsvoornemens op de Afstotingsdatabase (ADB) geldt als basisvoorwaarde dat de afstotingen plaatsvinden conform de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Belangrijke onderdelen uit de LAMO-procedure zijn:

  1. Eventuele opbrengsten uit afstotingen besteedt u aan duurzaam behoud en ontwikkeling van de overgebleven collectie, of aan de collectie van een (andere) culturele ANBI.
  2. U documenteert het afstotingsproces zorgvuldig.
  3. In geval een melding ‘mogelijk beschermwaardig’ ingediend wordt met betrekking tot een door u aangekondigde afstoting, en u wilt de collectie afstoten aan een andere partij dan een geregistreerd museum, dan vereist de LAMO dat u de mogelijke beschermwaardigheid eerst uitsluit via een toetsing door de op grond van de LAMO ingestelde Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB)

Kosten
Voor geregistreerde musea geldt dat de kosten voor de Afstotingsdatabase (ADB) worden doorberekend via de jaarbijdrage voor museumregistratie. Voor andere instellingen die gebruik willen maken van de ADB gelden de volgende tarieven:

Kosten gebruik Afstotingsdatabase

Tarief excl. BTW

Publicatie van afstotingen / dagtarief

€ 350

Publicatie van afstotingen / jaartarief

€ 2.250


Het dagtarief geldt per set van afstotingsvoornemens die op éénzelfde dag gepubliceerd worden, ongeacht het aantal. Bij keuze voor het jaartarief kunnen van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar ongelimiteerd afstotingsvoornemens gepubliceerd worden.
De bijdragen worden, na aftrek van kosten, gereserveerd voor o.a. onderhoud en verbetering van de ADB.  

Aan een beschermwaardigheidstoetsing door de TCB zijn de volgende kosten verbonden: 

Kosten inzet Toetsingscommissie Beschermwaardigheid

Tarief excl. BTW

Beschermwaardigheidstoetsing

€ 4.000 - €  5.000*


* het uiteindelijke tarief is afhankelijk van de complexiteit van de toetsing. De kosten voor inzet van de TCB zijn in principe per object. Als er sprake is van soortgelijke objecten, of een gehele deelcollectie die als mogelijk beschermwaardig is aangemerkt, dan zullen de mogelijkheden om inspanningen te bundelen om de kosten te drukken zo veel mogelijk benut worden.