Toetsingscommissie Beschermwaardigheid

De toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) is een commissie die door Museumregister Nederland is ingesteld op grond van hoofdstuk 4 van de LAMO (Leidraad Afstoten Museale objecten, versie 2016). De TCB zorgt voor een onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van beschermwaardigheidstoetsingen.

Een beschermwaardigheidstoetsing wordt uitgevoerd indien er een voornemen bestaat tot afstoting van een 'mogelijk beschermwaardig' object of deelcollectie buiten het domein van de LAMO (domein van geregistreerde musea) en/of de Erfgoedwet (domein van overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke instellingen). Als de TCB het object of de deelcollectie niet beschermwaardig acht op grond van de criteria voor beschermwaardigheid, dan kan de afstoting zoals voorgenomen worden voortgezet. Indien de uitspraak van de TCB 'beschermwaardig' luidt, dan mag er alleen binnen het domein van de LAMO respectievelijk Erfgoedwet afgestoten worden.  

Op grond van de LAMO bestaat de TCB uit twee vaste leden, met elk één of twee plaatsvervangers, en drie experts. De experts worden benoemd op basis van de benodigde expertise voor de te toetsen casus. Eén van de experts kan door de eigenaar van de objecten voorgedragen worden. De andere twee worden voorgedragen door het TCB deskundigenteam.

Reglement TCB:

Klik hier voor het TCB reglement.

Vaste commissieleden:

Mw. Heleen Buijs, voorzitter 


 

 Mw. Emilie Huisman, vicevoorzitter

 

 Mw. Agnes Vugts, museaal expert

 

 Dhr. Jan Joris Visser, museaal expert

TCB deskundigenteam:

Dhr. Koos van Brakel, expertise volkenkundige musea

 


   Mw. Marjolein van Breemen, expertise wetenschapp. en techniek musea

Dhr. Kees Mouliker, expertise natuurhistorisch musea

 


Dhr. Pieter ter Keurs, expertise oudheidkundige musea

 


Dhr. Paul van de Laar, expertise historische musea, stadsmusea

 


Mw. Lisette Pelsers, expertise kunstmusea, moderne kunst

 


Mw. Ingeborg de Roode, expertise kunstnijverheid, textiel, keramiek,
design, vormgeving
 


Dhr. Gregor Weber, expertise kunstmusea, oude kunst

 

 

Secretaris en secretariaat TCB:

Mw. Ellie Bruggeman

 

 

Mw. Nicole Vieveen

 

 


Contact

Stichting Museumregister Nederland
t.a.v. Afstotingsdatabase/ Toetsingscommissie Beschermwaardigheid
Media Parkboulevard 1 
1217 WE Hilversum
Postbus 1060
1200 BB Hilversum
adb@museumregisternederland.nl
T 085 - 0608908 (best bereikbaar tussen 9.00-16.00 uur, laat zo nodig een voicemail achter, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld)