Privacybeleid Afstotingsdatabase

Deze website en de bijbehorende Afstotingsdatabase wordt beheerd door de Stichting Museumregister Nederland die een onafhankelijke rechtspersoon is, kantoor houdende te Hilversum, in het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Iedereen kan via de Afstotingsdatabase de gepubliceerde aankondigingen van afstotingen bekijken. Accounthouders van de Afstotingsdatabase kunnen gebruik maken van aanvullende diensten, zoals zich abonneren op e-mail alerts met betrekking tot afstotingen in specifieke interesse-/ verzamelgebieden, kunnen zelf aankondigingen van afstotingen publiceren en kunnen meldingen ‘mogelijk beschermwaardig’ indienen. Ook kunnen zij via hun accountgegevens geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Afstotingsdatabase en beschermwaardigheidstoetsingen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de Afstotingsdatabase laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten op onze website waarvan u gebruik maakt.

Van alle bezoekers worden gegevens bewaard met betrekking tot het gebruik van de website, waaronder:
- datum/tijd bezoek, IP, user agent, bezochte pagina’s en referer.

Van houders van een account voor gebruik van de Afstotingsdatabase kunnen ook de volgende gegevens verwerkt worden:
- Gebruikersnaam
- Display name
- Voornaam
- Achternaam
- Tussenvoegsel
- E-mailadres
- Wachtwoord
- User-ID
- Aanmaakdatum account
- Laatste login datum/tijd
- Telefoon
- Adres
- Organisatie
- Rol (type gebruiker website)
- Categorie account (bijvoorbeeld geregistreerd museum, of belanghebbende)
- Website
- Keuze inzake tonen telefoon/ e-mail aan ingelogde gebruikers.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • Om uw inschrijving voor een account op de Afstotingsdatabase te verwerken.
 • Om uw afstotingsvoornemens te verwerken.
 • Om de door u ingestelde alerts te verwerken.
 • Om u in staat te stellen een melding ‘mogelijk beschermwaardig’ in te dienen.
 • Om eventuele vragen van u te kunnen verwerken.
 • Om een eventuele klacht van u over onze organisatie te verwerken.
 • Om u te benaderen over een melding/signaal waar we onderzoek naar willen doen.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij gebruikers van de afstotingsdatabase en beschermwaardigheidstoetsingen.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische (nieuws-)brieven en/of post.
 • Om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de diensten gerelateerd aan het gebruik van de afstotingsdatabase en beschermwaardigheidstoetsingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onderhoud en ontwikkeling van deze website en kunnen wij in het kader van evaluatie en beheertaken met betrekking tot de LAMO-procedure gebruiksgegevens met de Museumvereniging delen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens ook niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen.
Als u nadere gegevens wenst, of accountgegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op: 23 mei 2018.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

085 – 0608908 (bereikbaar maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13:00 uur)

E-mail

adb@museumregisternederland.nl

Post

Museumregister Nederland
Postbus 1060,1200 BB Hilversum