Hoe werkt de Afstotingsdatabase?

Account aanvragen
Publiceren afstotingen
Melden beschermwaardigheid
Interesse in overname

Account aanvragen

Musea
Bent u een geregistreerd museum en wilt u voornemens tot afstoten publiceren, dan heeft u een account nodig. Met een account kunt u ook melding maken van mogelijke beschermwaardigheid van gepubliceerde objecten. Daarnaast kunt u alerts instellen. U ontvangt dan per mail meldingen van nieuwe publicaties die binnen uw expertise- of interessegebied vallen. Bij interesse in een gepubliceerd object kunt u via uw account de contactgegevens van betreffend museum inzien (mits gedeeld door het museum). Vraag hier een account aan.

Ook niet-geregistreerde musea, overheidsinstellingen en andere erfgoed beherende organisaties kunnen via de Afstotingdatabase voornemens tot afstoten bekend maken. Bekijk hier de voorwaarden.

Overige gebruikers
Bent u expert of andere belanghebbende en wilt u alerts ontvangen bij nieuw gepubliceerde objecten en/of gebruik maken van de optie tot melding van een mogelijke beschermwaardigheid? Dan heeft u ook een account nodig. Met een account kunt u ook de contactgegevens van een publicerend museum inzien (mits gedeeld). Vraag hier een account aan.

Wilt u alleen de gepubliceerde objecten bekijken dan heeft u geen account nodig. De database is voor iedereen toegankelijk.

Publiceren afstotingen

Voor het publiceren van voorgenomen afstotingen maakt u gebruik van het publicatieformulier. U vindt dit formulier onder uw profiel (na inloggen). Voor het publiceren van grotere aantallen objecten tegelijk, kunt u beter gebruik maken van een Excel-template. Lees hier meer over deze mogelijkheid. Zie voor de voorbereiding op de publicatie: LAMO 2023. 

De gepubliceerde objecten blijven twee maanden op de Afstotingsdatabase staan. U ontvangt automatisch bericht bij het verstrijken van deze termijn. Ook wordt u op de hoogte gehouden van eventuele meldingen van mogelijke beschermwaardigheid. De berichten kunt u gebruiken voor uw administratie inzake de afstoting.

Publiceren objecten van overheidsinstellingen
Bij afstoting van objecten waarvan de eigenaar een overheid is moet de betrokken overheidsinstelling de voorgenomen afstoting ook aankondigen via de Staatscourant. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet, artikel 4.17. Het museum dat de collectie beheert publiceert de voorgenomen afstoting op de Afstotingsdatabase.

Melden beschermwaardigheid

Een ieder kan een melding maken van mogelijke beschermwaardigheid van een object. Log hiervoor in op uw account en klik vervolgens op de knop ‘mogelijk beschermwaardig’ bij de betreffende publicatie. De argumentatie voor uw melding kunt u als PDF-bestand uploaden. Maak voor uw argumentatie gebruik van de beschermwaardigheidscriteria zoals vermeld in de LAMO.

Uw melding 'mogelijk beschermwaardig' wordt gedeeld met het museum en in geval van een toetsing door de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB) meegenomen in de beoordeling. Besluit de commissie dat het object beschermwaardig is, dan mag het niet buiten het museale domein terecht komen. Als de commissie het object niet beschermwaardig acht, dan kan een afstoting buiten het museale domein plaatsvinden.

Interesse in overname

De aankondiging van afstotingen blijft twee maanden actief. Heeft u interesse in de overname van een object, neem dan binnen die periode contact op met het betreffende museum. Het museum wijst het aangeboden object toe aan de partij die (het best) voldoet aan zijn gunningscriteria.

Op grond van de LAMO hebben geregistreerde musea voorrang bij de overname van overtollige objecten. Als zich geen ander museum heeft aangemeld voor overname en er zijn geen meldingen van mogelijke bescherm­waardigheid ingediend, dan is het museum vrij om het aanbod te herbestemmen buiten museale domein.