Hoe werkt de Afstotingsdatabase?

 

Gebruiksinstructies

Op de Afstotingsdatabase maken musea hun afstootvoornemens bekend door objecten te publiceren. Andere musea, experts en belanghebbenden kunnen op deze site ook aangeven of een object, deelcollectie of bulkafstoting mogelijk beschermwaardig is.

Account aanmaken
Instellen alerts
Aanmelden afstotingsvoornemen
Aanmelden van een object - door een geregistreerd museum - waarvan een overheidsinstelling eigenaar is
Melden 'mogelijk beschermwaardig'
Interesse in overname

Account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van deze site heeft u een account nodig. U kunt een account aanvragen als geregistreerd museum, expert of belanghebbende. U vraagt een account aan via het registratieformulier op deze website. Daarna ontvangt u binnen enkele dagen een e-mailbericht dat het account is geactiveerd. U kunt dan inloggen en naar uw profiel gaan. Wanneer u een account heeft en bent ingelogd kunt u:
- Een afstotingsvoornemen aanmelden (alleen geregistreerde musea)
- Melden dat een object mogelijk beschermwaardig is
- E-mailalerts instellen

Instellen alerts

In uw profiel kunt u er voor kiezen om e-mailalerts te ontvangen. U geeft uw interesses aan door categorieën en trefwoorden aan of uit te vinken. Wanneer een object wordt geplaatst dat binnen uw alert-instellingen valt, dan ontvangt u een e-mail met een link naar het object.
U wordt ook automatisch op de hoogte gehouden van de door u aangemelde objecten. U ontvangt een mail wanneer de publicatieperiode over twee weken afloopt en wanneer uw object van de Afstotingsdatabase is verwijderd. Deze berichten kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.

 

Aanmelden afstotingsvoornemens

U kunt als museum uw afstotingsvoornemens bekend maken door het betreffende object, de bulkafstoting of deelcollectie op de site te plaatsten via het Aanmeldingsformulier. U vindt dit formulier onder uw profiel. U kunt dit alleen doen wanneer u een account heeft en bent ingelogd.
Vraag een account aan

Voorbereiding aanmelding: zie LAMO 2016 p. 15-19.
Geef aan in welke categorie het object valt en ken het minimaal één trefwoord toe. Bijvoorbeeld: Beeldende kunst, 19de eeuw, textiel.
Daarnaast vult u in: motivatie, rechtmatigheid afstoting, erfgoedwaarde, gunningscriteria en afstotingswijze bij herbestemming buiten het museale domein. Als het formulier compleet is ingevuld, met foto (.JPG, .JPEG maximaal 1MB), kunt u het publiceren op de site. U kunt uw objecten ook opslaan en daarna verder gaan met bewerken, alvorens het te publiceren. U vindt dit onder 'mijn Objecten' in uw account. Na publicatie is het niet meer mogelijk om te wijzigen, omdat het hier gaat om een officiële publicatie. 
Het aangemelde object blijft twee maanden op de Afstotingsdatabase staan. Daarna wordt het verwijderd. Daarvan krijgt u automatisch bericht.
Wilt u meerdere objecten tegelijkertijd aanmelden? Dit kan, lees er hier meer over. 

 

Aanmelden van een object - door een geregistreerd museum - waarvan de overheid eigenaar is

Bij afstoting van objecten waarvan de eigenaar een overheid is moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het besluit tot afstoting ook aankondigen via de Staatscourant. Het geregistreerde museum dat de collectie beheert kondigt de afstoting hier aan via de museale afstotingsdatabase.

 

Melden 'mogelijk beschermwaardig'

Als ingelogd museum, belanghebbende of expert ziet u bij een object de knop ‘mogelijk beschermwaardig’.
Geef in het formulier aan waarom u het object beschermwaardig vindt. U dient hiervoor gebruik te maken van de toetsingscriteria zoals vermeld in de LAMO 2016, p. 12. U kunt uw argumentatie als PDF uploaden. 
Uw melding 'mogelijk beschermwaardig' wordt gedeeld met het museum en wordt meegenomen in de beoordeling door de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid. Als de commissie het object niet beschermwaardig acht, dan kan het museum de afstoting buiten het museale domein doorzetten. Vindt de commissie dat het object wel voor het openbare Nederlands erfgoedbezit moet worden behouden, dan mag het museum het niet afstoten. Het museum krijgt hierover bericht van het Museumregister.

Interesse in overname

Als een museum geïnteresseerd is in overname van een object, kan het contact opnemen met het aanbiedende museum en nadere afspraken maken over bijvoorbeeld bezichtiging en overnamevoorwaarden. Als zich binnen de twee publicatiemaanden geen museum meldt voor overname, kan het aanbiedende museum het object afstoten buiten het museale domein, waarbij de LAMO gevolgd moet worden.

 

Bekijk alle objecten