Meerdere objecten tegelijk publiceren

Als u meerdere objecten tegelijk wilt publiceren, kunt u gebruik maken van een Excel-template. Nadat u de objectgegevens heeft ingevoerd in deze template, stuurt u deze samen met de bijhorende afbeeldingen naar adb@museumregisternederland.nl. De publicaties worden vervolgens klaargezet in uw account.

U kunt de Excel-template hier downloaden. 

Maakt u voor het eerst gebruik van deze Excel-template voor het gelijktijdig publiceren van meerdere objecten? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen zodat wij de template mondeling kunnen toelichten.
Vooruitlopend op dit contact vindt u hieronder alvast een beknopte instructie. 

  1. Maak vanuit uw eigen systeem een export van de gegevens met betrekking tot de af te stoten objecten. Gegevens die in ieder geval in de publicatie moeten worden opgenomen staan per type publicatie in onderstaande tabel:         

Aankondiging

Besluit tot herplaatsing bij geregistreerd museum

Besluit tot vernietiging van objecten met een ondubbelzinnig lage erfgoedwaarde en ernstige schade

 

Herplaatsing bij

 

Type object (keuzelijst)

Type object (keuzelijst)

Type object (keuzelijst)

Titel

Titel

Titel

Vervaardiger

 

Vervaardiger

Fysieke staat (keuzelijst)

Fysieke staat (keuzelijst)

Fysieke staat (keuzelijst)

Categorie (keuzelijst)

Categorie (keuzelijst)

 Categorie (keuzelijst)

Trefwoorden (max. 10 via keuzelijst)

Trefwoorden (max. 10 via keuzelijst)

Trefwoorden (max. 10 via keuzelijst)

Afbeelding (max. 1)*

Afbeelding (max. 1)*

Afbeelding (max. 1)*

Afstoting op inhoudelijke gronden? (keuzelijst)

Afstoting op inhoudelijke gronden? (keuzelijst)

Afstoting op inhoudelijke gronden? (keuzelijst)

Eigenaarschap/ mandaat (keuzelijst)

Eigenaarschap/ mandaat (keuzelijst)

Eigenaarschap/ mandaat (keuzelijst)

Beschermwaardigheid (keuzelijst)

 

Beschermwaardigheid (keuzelijst)

*Let op: deze dient exact overeen te komen met de naam van de afbeelding die bij het Excel-template wordt aangeleverd)

  1. Voer de eventueel noodzakelijke bewerkingen en aanvullingen uit. Kopieer en plak de data vervolgens naar de Excel-template. Let op: de celeigenschappen van de template mogen niet aangepast worden. Per type publicatie is een apart tabblad opgenomen in de template.
     
  2. Vul eventueel ontbrekende kolommen of gegevens aan. Een toelichting op de gevraagde gegevens is als opmerking bij de kolomtitels opgenomen. Bij alle velden waar een keuzelijst van toepassing is, is een drop-down menu ingesteld. Verplichte velden worden in het Excel-bestand aangeduid met een ‘J’ onder de kolomtitels. De overige velden zijn niet verplicht, al verdient het wel de voorkeur om zo veel mogelijk informatie op te nemen in de publicatie.
     
  3. Per object kunt u één afbeelding toevoegen. Afbeeldingen mogen maximaal 1 MB zijn en alleen .jpg of .jpeg formaat. De bestandsnaam dient exact overeen te komen met de opgegeven naam van de betreffende afbeelding in het template. Let op: gebruik geen spaties in de bestandsnamen. Comprimeer alle afbeeldingen samen met de ingevulde Excel-template in één map (.zip) en stuur deze naar adb@museumregisternederland.nl. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Wetransfer.com