Waarom een afstotingsdatabase?

Afstotingen online

Een museumdepot is te vol, musea fuseren en moeten inkrimpen, objecten passen niet (meer) in het collectiebeleid – allemaal redenen voor musea om objecten af te stoten. Bij zo’n proces komt veel kijken: selectie-afwegingen, juridische en morele aspecten, de nieuwe bestemming van het object etc.  Geregistreerde musea gebruiken daarvoor de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Onderdeel hiervan is de openbaar toegankelijke Afstotingsdatabase, waarop musea al hun afstootvoornemens aanmelden.

Overname door collega-musea

Een aanmelding van een object blijft twee maanden online. In die tijd kunnen collega-musea aangeven of zij een object willen overnemen. Als er geen belangstelling is bij collega’s mag het museum het object afstoten buiten het museale domein. Dan zou het bijvoorbeeld verkocht kunnen worden aan een particulier.

Beschermwaardig erfgoed

Belangrijk erfgoed moet behouden blijven voor het publiek en mag niet uit het Nederlandse openbaar bezit verdwijnen. De Afstotingsdatabase helpt daarbij. Collega-musea maar ook andere betrokkenen (belanghebbenden en experts) kunnen namelijk aangeven of een object volgens hen beschermwaardig is. Als het museum het toch wil afstoten buiten het museale domein, zal een toetsingscommissie beoordelen of het object toch behouden moet blijven. Zo ja, dan mag het museum de afstoting niet doorzetten.

Bekijk alle objecten