Aankondigingen van vervreemding

Hieronder staat een overzicht van de per oktober 2022 lopende aankondigingen van vervreemding via de Staatscourant, provinciale- en gemeentebladen. Klik op de titel bekendmaking om de aankondiging in te zien.

Instelling

Einddatum reacties

Titel bekendmaking
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

27-10-2022

Voorgenomen besluit tot vervreemding van een pantser hefkoepel met kanon 15L24 op affuit, inclusief bijhorende losse onderdelen van het Nationaal Militair Museum

Dienst Uitvoering Onderwijs 4-11-2022

Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding van 46 kunstwerken door de Dienst Uitvoering Onderwijs