Inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016

Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben de afgelopen periode evaluatiepunten verzameld over de LAMO 2016, de huidige richtlijn voor het afstoten van museale collecties. Deze punten zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van afstotende musea, en op gesprekken die najaar 2020 zijn gevoerd met leden van de commissies Leijnse en Scholten die betrokken waren bij de totstandkoming van de LAMO 2016.

Een overzicht van de evaluatiepunten treft u hier aan.

Via e-mail is is aan alle geregistreerde musea een organisatiespecifieke uitnodiging gestuurd om via een enquête te reageren op de verzamelden evaluatiepunten. U kunt het enquêteformulier ook invullen via: enquêteformulier inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016