Inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016

Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben de afgelopen periode evaluatiepunten verzameld over de LAMO 2016, de huidige richtlijn voor het afstoten van museale collecties. Deze punten zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van afstotende musea, en op gesprekken die najaar 2020 zijn gevoerd met leden van de commissies Leijnse en Scholten die betrokken waren bij de totstandkoming van de LAMO 2016.

Een overzicht van de evaluatiepunten treft u hier aan.

Wij hebben u uitgenodigd om te reageren op de verzamelde evaluatiepunten via een enquête in de periode september – oktober 2021. In totaal ontvingen wij 89 ingevulde formulieren retour. Uw feedback vormt een belangrijke basis voor actualisatie en revisie van de LAMO 2016. Deze evaluatie staat gepland voor 2022.

Een overzicht van de via de enquête verzamelde reacties treft u hier aan.

In de enquête kwamen de volgende thema's achtereenvolgend aan bod:

  1. rangorde voor gunning
  2. omgang met specifieke objectcategorieën
  3. toepassing LAMO bij specifieke scenario's
  4. belang van communicatie bij afstotingen
  5. terminologie
  6. relatie tussen LAMO en Erfgoedwet
  7. Afstotingsdatabase (ADB)
  8. Toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB)
  9. format van de LAMO
  10. Overig


Onze hartelijke dank voor uw deelname.

Bente Bergmans, namens de Museumvereniging
Ellie Bruggeman en Nicole Vieveen, namens Museumregister Nederland